O NAS

Swoje doświadczenie w branży elektrycznej zdobywamy już od 17 lat i poparte jest ono aktualnymi kwalifikacjami w zakresie (E) eksploatacji jak też (D) dozoru. W swojej pracy kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, a każda wykonana przez nas instalacja odpowiada wymogom obowiązującej norny PN-HD 60364. Każda wykonana przez nas instalacja zostaje poddana testowi i zostaje spisany protokół z pomiarów. Estetyka, bezpieczeństwo i zadowolenie klienta to filary naszego działania.